ماهنامه فرهنگي تحليلي راه
مطالعات بين الملل جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي
پايگاه سه زبانه شهيد آويني
داغ کن - کلوب دات کام ارسال به گوگل بوک مارک       1392 / 02 / 21 - 16:03 تاريخ انتشار 38 کد مطلب

گفتگو / آنچه مردم می‌خواهند در بازار نیست

استقبال از لوازم‌التحریر با طرح‌ایرانی/آنچه مردم Ù…ÛŒ‌خواهند در بازار نیست

خبرگزاری فارس: مسئول تولید دفترچه‌های تحریر «Ø§ÛŒØ§Ù…» با بیان اینکه با وجود توزیع ضعیف ما استقبال مردم خوب است، گفت: این استقبال را پیش‌بینی Ù…ÛŒ‌کردیم چون Ú©Ù‡ مردم متدین هستند Ùˆ بازار آنچه Ú©Ù‡ آنها Ù…ÛŒ‌خواهند ندارد لذا تنها باید خط‌Ø´Ú©Ù†ÛŒ Ú©Ù†ÛŒ

خبرگزاری فارس: استقبال از لوازم‌التحریر با طرح‌ایرانی/آنچه مردم Ù…ÛŒ‌خواهند در بازار نیست
  

سعید حسینی مسئول سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» Ùˆ مسئول تولید دفترچه‌های تحریر «Ø§ÛŒØ§Ù…» با تصاویری از دستاوردهای علمی کشور Ùˆ بزرگان است Ú©Ù‡ برخی از طرح‌های آنان در کنار این خبر قابل مشاهده است؛ ÙˆÛŒ با خبرنگار فرهنگی فارس گفت‌ÙˆÚ¯Ùˆ کرده است Ú©Ù‡ در زیر Ù…ÛŒ‌آید 

* تمرکز «Ø§ÛŒØ§Ù…» بر محصولاتی است Ú©Ù‡ نیاز مردم است Ùˆ با آن کار فرهنگی هم Ù…ÛŒ‌کنند 

ÙˆÛŒ در ابتدای این گفت‌ÙˆÚ¯Ùˆ درباره اینکه طرح تولید دفترهای تحریر از کجا Ø´Ú©Ù„ گرفت، گفت: سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» تمرکزش بر فرهنگ عمومی است Ú©Ù‡ ذیل این امر فعالیت کنیم در حالی Ú©Ù‡ حوزه‌های دیگر مثل کتاب Ùˆ سینما Ùˆ تئاتر Ùˆ ... بیشتر تفننی دنبال Ù…ÛŒ‌شود اما چیزهایی مثل لوازم‌التحریر، اسباب‌بازی Ùˆ ... در زندگی مردم هست Ú©Ù‡ قابلیت انتقال فرهنگی دارد Ùˆ در متن زندگی مردم نیز هست Ùˆ Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ دارد با آن کار فرهنگی Ù…ÛŒ‌کنند.

ÙˆÛŒ با اشاره به ÙÙ‡Ø±Ø³Øª بلندی از این گونه وسایل از جمله درباره ازدواج، افزود: این وسایل از ضروریات زندگی مردم است Ùˆ به دنبال آن هستیم Ú©Ù‡ اگر بتوانیم محصولات انقلابی Ùˆ حزب‌الهی در این باره تولید کنیم Ú©Ù‡ اولویت ماست خوب است.

حسینی ادامه داد: مثلا 150 میلیون دفتر در کشور نیاز داریم Ú©Ù‡ تقریبا سوژه 100 درصد آنها به جز چند مورد مثل دارا Ùˆ سارا Ùˆ ثنا Ùˆ ثمین موسسه خیبر غربی است Ú©Ù‡ کار Ù…وسسه خیبر بیشتر  در حوزه عفاف Ùˆ حجاب بوده Ùˆ ثناء Ùˆ ثمین را در این حوزه دنبال کرده است.

رئیس سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب  اسلامی با تاکید بر ضرورت فعالیت گسترده در حوزه فرهنگ عمومی درباره فعالیت‌های این سایت در تولید دفترچه تحریر «Ø§ÛŒØ§Ù…»ØŒ گفت: ابتدا از لحاظ تئوری Ùˆ قاب‌هایی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌توان در حوزه فرهنگ عمومی کار کرد بررسی‌هایی انجام دادیم Ùˆ نهایتا از اول سال جاری اولویتمان را روی لوازم التحریر گذاشتیم Ùˆ در لوازم التحریر هم دفتر راحت‌ترین کار ممکن است Ú©Ù‡ هم به لحاظ هزینه‌ای Ùˆ هم به لحاظ محتوایی قابل ورود بود.

ÙˆÛŒ افزود: تمام 150 میلیون دفتر در داخل کشور کار Ù…ÛŒ‌شود اما بیشتر لوازم التحریر مثل کیف از خارج وارد Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است لذا گفتیم روی دفتر تمرکز کنیم Ùˆ خط Ø´Ú©Ù†ÛŒ Ùˆ ایجاد فضای رسانه‌ای‌اش برای ما مهم بود Ú©Ù‡ اکنون تا حدی هم این امر محقق شده است.

* ورود به عرصه معرفی توانمندی‌های علمی پاسخ به مطالبه رهبری بود 

حسینی ادامه داد: بعد سراغ موضوعات رفتیم Ú©Ù‡ در عمده کارها روی شخصیت Ùˆ کاراکتر خاصی تمرکز Ù…ÛŒ‌کنند Ùˆ آنچه در بازار است تقریبا شخصیتی با پشتوانه فیلم‌ Ùˆ انیمیشن است Ùˆ این کار مستلزم تولید یک انیمیشن Ùˆ کار چند ساله بود Ú©Ù‡ برای ما ممکن نبود لذا تصمیم گرفتیم روی موضوعات علمی Ùˆ همچنین برخی کاراکترهای تولید شده در کشور Ùˆ رسانه‌ها تمرکز کنیم Ú©Ù‡ از اینجا به کاراکترهای شهید بابایی به خاطر شوق پرواز Ùˆ کاراکتر مختار به خاطر سریال مختارنامه رسیدیم.

ÙˆÛŒ اولویت تولید گرافیکی «Ø§ÛŒØ§Ù…» را اولویت توانمندی‌های علمی انقلاب اسلامی عنوان Ùˆ تاکید کرد: این برای این بود Ú©Ù‡ رهبری مطالبه داشتند Ú©Ù‡ مردم اطلاعاتی درباره توانمندی‌های علمی انقلاب اسلامی ندارند لذا ما باید کار کنیم چراکه این کارها هم روی هویت ایرانی Ùˆ اسلامی کودکان تاثیر Ù…ÛŒ‌گذاشت Ùˆ هم غرور ملی Ùˆ افتخار را تقویت Ù…ÛŒ‌کرد Ùˆ این شد Ú©Ù‡ به سمت تولید این آثار رفتیم.  

 

رئیس سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در ادامه درباره مراحل تولید این دفترها گفت: ابتدا فراخوان دادیم Ùˆ 200 Ù€ 300 گرافیست را پیدا کردیم Ùˆ نهایتا به یک جمعی 20 Ù€ 30 نفره رسیدیم Ùˆ سفارش کار دادیم Ùˆ اتودهای اولیه آمد تا اینکه کارهای نهایی Ú©Ù‡ الان هست رسید Ú©Ù‡ این کارها متعلق به 10 نفر است.

ÙˆÛŒ افزود: البته همه موضوعات ما تولید نشد Ú©Ù‡ مثلا بعد از توانمندی‌های علمی به دنبال کارهایی هستیم Ú©Ù‡ به زودی منتشر Ù…ÛŒ‌شود Ú©Ù‡ از جمله آنها درباره علیرضا Ùˆ آرمیتا، دفاع مقدس Ùˆ دهه کرامت Ùˆ تولد امام رضا(ع) است.

حسینی ادامه داد: در بحث تولید شرکت‌ها پای کار این دفترها نیامده‌اند چرا Ú©Ù‡ آنها روش خاص خودشان را دارند Ùˆ بیشتر چاپخانه هم دارند Ùˆ بیشتر کارهایشان برای دفتر تحریر را قبل از آغاز سال انجام داده‌اند Ùˆ الان کاغذ هم گران شده Ùˆ وضعیت اصلا خوب نیست. 

* گروه‌های مردمی Ùˆ خانواده‌ها استقبال کردند، سازمان‌های دولتی فقط تشکر 

حسینی همچنین درباره توزیع این آثار گفت: بعد از تولید دفتر‌ها رفتیم سراغ تبلیغات Ú©Ù‡ در تبلیغات در فضای اجتماعی خیلی خوب جواب گرفتیم Ùˆ به صورت خودجوش مردم این امر را دنبال کردند Ú©Ù‡ شاهد انتشار خبرش یا نوشتن گزارش Ùˆ مقاله در رسانه‌ها بودیم Ùˆ حتی رادیو خودش تماس گرفت Ùˆ پخش زنده در این زمینه داشتیم Ùˆ حتی شنیده‌ام در برنامه تلویزیونی پایش این مسئله یک ربع از برنامه را به خودش اختصاص داده است.

ÙˆÛŒ افزود: کار دیگری Ú©Ù‡ درباره توزیع کردیم این بود Ú©Ù‡ به همه نهادها Ú©Ù‡ تقریبا 200 Ù€ 250 نهاد بود نامه زدیم Ú©Ù‡ از جمله آنها سپاه‌های استانی، ارشادهای استانی، استانداری‌ها، تولید‌کنندگان، شهرداری‌ها، فرهنگسراها، دانشگاه‌ها Ùˆ ... بودند تا پای کار بیایند Ùˆ سفارش بدهند Ú©Ù‡ البته تا الان به سفارش نرسیده است.

حسینی با بیان اینکه بخشهای غیردولتی سفارش داده‌اند، اظهار داشت: جامعه تعلیمات اسلامی یزد یکی از این مراکز غیردولتی است Ú©Ù‡ 36 هزار سفارش داده Ùˆ همچنین تشکل‌های مردمی مختلفی در سراسر کشور سفارش دادند.

ÙˆÛŒ افزود: مثلا در دانشگاه علم Ùˆ صنعت دانشجویان گفتند Ú©Ù‡ ما با وزارت بازرگانی هماهنگ کرده‌ایم Ú©Ù‡ چند فروشگاه بتوانیم کارها را ارائه دهیم یا جامعه اسلامی شهرکرد در این باره تماس گرفت Ùˆ در اکثر استان‌ها Ùˆ شهرستان‌ها بچه‌های حزب الهی Ùˆ انقلابی پای کار آمده‌اند Ùˆ همچنین خانواده‌ها استقبال کردند Ùˆ زنگ Ù…ÛŒ‌زنند.

وی در پاسخ به اینکه واکنش نهادهای دولتی در این باره چه بوده، گفت: فقط چند نهادهای دولتی زنگ زدند و تشکر کردند که این کار انجام شده اما سفارش ندادند.

* دفتر تحریر «Ø§ÛŒØ§Ù…» Ù‚ابل رقابت با دیگر محصولات است 

رئیس سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، همچنین درباره قیمت دفترهای تحریر «Ø§ÛŒØ§Ù…»ØŒ گفت: هر دفترچه الان برای ما 800 تومان تمام شده Ú©Ù‡ 900 تومان Ù…ÛŒ‌فروشیم Ú©Ù‡ به هزینه ما باید بسته‌بندی Ùˆ حمل Ùˆ نقل را اضافه کنید Ùˆ عملا با قیمت بازار زیاد تفاوتی ندارد Ùˆ چون ما تیراژ میلیونی نداشتیم Ùˆ خیلی Ú©Ù… بوده Ú©Ù…ÛŒ گرانتر است اما قابل رقابت با محصولات مشابه است.

ÙˆÛŒ با بیان اینکه دفترهای ارزان‌تری Ø¯Ø± بازار است Ú©Ù‡ کیفیت کمتری از دفتر «Ø§ÛŒØ§Ù…» دارند Ùˆ «UV» Ùˆ سلفون ندارند Ùˆ با کاغذ داخلی تولید شده افزود: البته در نمایشگاه پائیزه قیمت پایین‌تر هم هست.

حسینی همچنین درباره حضور این دفترها در نمایشگاه پاییزه، گفت: ما تنها در مصلی توانستیم در این نمایشگاه‌ حاضر شویم چرا Ú©Ù‡ غرفه‌های نمایشگاه متعلق به بخش خصوصی است اما در قم، اراک، قزوین Ùˆ چند شهر دیگر بچه‌های انقلابی به صورت خودجوش برای ما غرفه گرفته‌اند Ùˆ در حال فروش این دفتر‌ها هستند. 

* میزان استقبال از دفترهای تحریر «Ø§ÛŒØ§Ù…» خوب است 

رئیس سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی همچنین درباره میزان استقبال از دفتر تحریرهای «Ø§ÛŒØ§Ù…» گفت: هر چند توزیع ما Ú©Ù…ÛŒ ضعیف است اما استقبال خوب است.

ÙˆÛŒ افزود: Ú©Ù…ÛŒ تاخیر داشتیم Ùˆ مشکل داریم اما الان استقبال مردمی بسیار است به طوری Ú©Ù‡ روزی بین صد تا 200 تماس تنها به دفتر سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» داریم Ùˆ خانواده‌ها Ùˆ شهرستان‌ها استقبال کرده‌اند.

حسینی درباره اینکه آیا چنین استقبالی را پیش‌بینی Ù…ÛŒ‌کرده است، ØªØ§Ú©ÛŒØ¯ کرد: ما این استقبال را پیش‌بینی Ù…ÛŒ‌کردیم چون Ú©Ù‡ مردم متدین هستند Ùˆ از طرف دیگر بازار آنچه Ú©Ù‡ آنها Ù…ÛŒ‌خواهند ندارد لذا کافی است خط‌Ø´Ú©Ù†ÛŒ Ú©Ù†ÛŒ Ùˆ آن وقت استقبال Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ اگر دارای یک توزیع خوب بودیم Ù…ÛŒ‌توانستیم خیلی از بخش‌های بازار را به دست بگیریم Ùˆ رقابت جدی‌تری بکنیم چراکه ما در نهایت الان 200 هزار جلد در بازار داریم Ú©Ù‡ این یک دهم درصد از بازار نیست. 

* تقاضای دفترهای تحریر «Ø§ÛŒØ§Ù…» در برخی کشورهای عربی

ÙˆÛŒ همچنین از ØªÙˆØ¬Ù‡ مسلمانان در کشورهای عربی به این آثار خبر داد Ùˆ گفت:  ÙˆÙ‚تی این کارها در فضاهای مجازی Ùˆ شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مثلا در مورد طرح مختار Ú©Ù‡ در کشورهایی مثل عراق Ùˆ بحرین Ùˆ لبنان دیده شده، استقبال کرده بودند Ùˆ کامنت گذاشتند Ú©Ù‡ آیا در عراق هم پیدا Ù…ÛŒ‌شود یا نه Ú©Ù‡ ما الان امکان نداریم اما Ù…ÛŒ‌تواند طرح‌های بعدی ما باشد Ùˆ حتی Ù…ÛŒ‌توانیم کارهایی از یوسف پیامبر(ع) Ùˆ ... بزنیم. 

* «Ø§ÛŒØ§Ù…» در تولید دیگر لوازم‌التحریر وارد Ù…ÛŒ‌شود

رئیس سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در ادامه این گفت‌ÙˆÚ¯Ùˆ درباره برنامه آتی این سایت درباره لوازم التحریر گفت: ما چند نوع برنامه‌ریزی کردیم Ú©Ù‡ در کوتاه مدت به دنبال چاپ چند طرح دیگر هستیم Ùˆ بعد از مهر روی بازاریابی بیشتر تمرکز Ù…ÛŒ‌کنیم Ú©Ù‡ مثلا انجمن اسلامی دانش‌آموزان حاضر شده در ده هزار مدرسه نمایشگاه داشته باشد Ùˆ نهایتا به دنبال این هستیم Ú©Ù‡ بازار بعد از مهر Ú©Ù‡ مداوم است را از دست ندهیم.

ÙˆÛŒ افزود: نکته دیگر اینکه چون کار خیلی جدی است Ùˆ زمان Ù…ÛŒ‌برد این کار را ادامه دهیم Ùˆ نواقص کار را برطرف کنیم Ùˆ گسترش دهیم Ùˆ کار را از لحاظ فنی ارتقا بدهیم Ùˆ در حوزه‌های دیگر وارد شویم Ùˆ حتی به اندازه‌ای تولید کنیم Ú©Ù‡ در سال آینده وارد بازار شویم.

حسینی ادامه داد: نکته دیگر، مبحث دیگر لوازم التحریر است مثل جامدادی، کیف Ùˆ ... Ú©Ù‡ به دنبال کار در این باره هم هستیم Ùˆ طیف وسیعی را بر Ù…ÛŒ‌گیرد Ùˆ 40 Ù€ 50 قلم کالا در این زمینه وجود دارد. 

* ایام را به یک برند تولید محصولات فرهنگی تبدیل Ù…ÛŒ‌کنیم

رئیس سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی همچنین درباره اقدامات آتی در بحث توزیع نیز گفت: در شبکه توزیع هم کارهای بسیاری Ù…ÛŒ‌شود کرد Ú©Ù‡ یکی از آنها تقویت همین توزیع پارتیزانی است.

ÙˆÛŒ افزود: Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ از اصناف لوازم التحریر Ùˆ همچنین فروشگاههای زنجیره‌ای از دیگر امکانات است Ú©Ù‡ مثلا شهروند به زودی فروش خواهد داشت Ùˆ همچنین به دنبال فروش اینترنتی بودیم Ú©Ù‡ امسال نتیجه خوبی نداشت Ú©Ù‡ باید این کار را گسترش دهیم Ùˆ باید سیستم توزیع را باید پایدار کنیم Ùˆ تلاش Ù…ÛŒ‌کنیم «Ø§ÛŒØ§Ù…» را به یک برند در عرصه فرهنگ عمومی تبدیل کنیم Ùˆ حتی بتوانیم در عرصه لباس وارد شویم.

حسینی با اشاره به Ø´Ú©Ù„‌گیری برندهایی در جهان، Ø§Ø¸Ù‡Ø§Ø± داشت: Ø§Ù„ان در بازار «Ø§Ù†Ú¯Ø±ÛŒ برد» بورس است Ú©Ù‡ در این باره 1000 تا 1500 کالا درباره این سوژه در دنیا تولید شده است لذا باید قابلیت «Ø§ÛŒØ§Ù…» را افزایش دهیم Ùˆ اینها Ù…ÛŒ‌تواند پشتوانه‌ای محصولات انیمیشن Ùˆ ... شود. 

* برای تولید دفتر سراغ سوژه‌های «Ø´Ú©Ø±Ø³ØªØ§Ù†» رفتیم Ú©Ù‡ تولید کنندگانش قبول نکردند 

ÙˆÛŒ افزود: مثلا پارسال سراغ شکرستان رفتیم Ú©Ù‡ دفتر سوژه‌های آنها را بزنیم Ú©Ù‡ قبول نکردند Ùˆ گفتند خودمان Ù…ÛŒ‌خواهیم بزنیم Ú©Ù‡ تنها عروسکش درآمده Ùˆ کار دیگری نشد Ùˆ به لوازم‌التحریر وارد نشدند در حالکیه این کار متعلق به حوزه هنری Ùˆ صداوسیماست 

* صنایع فرهنگی برای نهادهای فرهنگی اولویت ندارد 

سعید حسینی در ادامه این گفت‌ÙˆÚ¯Ùˆ به اصلی‌ترین مشکل برای تولید Ùˆ توزیع پرداخت Ùˆ گفت: Ú©Ø§Ø±ÛŒ در عرصه صنایع فرهنگ Ùˆ اقتصاد فرهنگ نشده است چراکه این عرصه برای نهادهای فرهنگی ما اولویت ندارد؛ مثلا برای رسانه‌های دیجیتال معاونت تشکیل شده اما اینکه برای حمایت از کالاهای فرهنگ عمومی باید به کجا مراجعه کنید Ùˆ کجا حمایت Ù…ÛŒ‌کند معلوم نیست Ùˆ وجود ندارد. 

* نظارت شورای فرهنگی Ùˆ ارشاد بر تولیدات فرهنگ عمومی «Ù¾Ø³Ø§ نظارت» است 

نظارت بر کارها خیلی ضعیف است ارشاد مرکزی دارد Ú©Ù‡ بخش مجوز چاپ Ù…ÛŒ‌گویند مثلا سررسید Ùˆ ... به جز کتاب Ùˆ فعالیتش به این گونه است Ú©Ù‡ مثلا ما سررسید چاپ کردیم بعد از دو سه ماه به چاپخانه‌ای Ú©Ù‡ کار کرده بودیم رفته بودند Ùˆ کار ما را دیده بودند Ùˆ زنگ زدند Ú©Ù‡ آیا مجوز گرفته‌اید یا نه؟

ÙˆÛŒ افزود: ØªÙ†Ù‡Ø§ در این زمینه شورای فرهنگ عمومی را داریم Ú©Ù‡ دارای شورای نظارت بر اسباب‌بازی است Ú©Ù‡ آن هم نظارتش به قول معروف «Ù¾Ø³Ø§ نظارت» Ùˆ ضعیف است چرا Ú©Ù‡ اکثر اسباب‌بازی‌های ما قاچاق است.

حسینی ادامه داد: همچنین ارشاد، مرکزی دارد Ú©Ù‡ به آن بخش مجوز چاپ Ù…ÛŒ‌گویند Ú©Ù‡ بر چاپ اقلامی مثل سررسید Ùˆ ... به جز کتاب نظارت Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ فعالیتش به این گونه است Ú©Ù‡ مثلا ما سررسید چاپ کردیم بعد از دو سه ماه به چاپخانه‌ای Ú©Ù‡ کار کرده بودیم رفته بودند Ùˆ کار ما را دیده بودند Ùˆ زنگ زدند Ú©Ù‡ آیا مجوز گرفته‌اید یا نه؟ Ùˆ بعد هم هیچ اتفاقی نیافتاد 

* صنایع فرهنگی به دلیل پاسخ به نیازهای اقتصادی و فرهنگی یک صنعت استراتژیک است

رئیس سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی همچنین درباره ضرورت‌های صنایع فرهنگی اظهار داشت: بخشی از این عرصه تنها در حوزه فرهنگ است Ùˆ وقتی Ù…ÛŒ‌خواهیم وارد شوی در مقابل شما سنعت چاپ Ùˆ ... وجود دارد Ùˆ شما عملاً با صنعت درگیر Ù…ÛŒ‌شوی Ú©Ù‡ مشکل اصلی در این حوزه پشتیبانی مالی است Ùˆ خط اعتباری Ù…ÛŒ‌خواهد Ú©Ù‡ جایی برایش تعریف نشده است.

حسینی با بیان اینکه صنایع فرهنگی استراتژیک‌ترین صنعت کشور است، گفت: Ø§ÛŒÙ† صنعت هم نیاز کشور را پاسخ Ù…ÛŒ‌دهد Ùˆ هم به لحاظ فرهنگی برای ما موضوعیت دارد دارای فواید بسیاری است Ùˆ از همه لحاظ جواب Ù…ÛŒ‌دهد اما در این بین هیچ حامی‌ای وجود ندارد

ÙˆÛŒ در ادامه مشکل دیگر را نبود سابقه در این کار دانست Ùˆ گفت: مثلا گرافیست ما هنوز با این نوع کار ملی Ùˆ انقلابی آشنا نیست لذا باید یک چرخه کامل از تولید تا توزیع ایجاد کنیم Ùˆ حتی Ù…ÛŒ‌توانیم فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای فرهنگ عمومی داشته باشیم Ùˆ باید در حلقه‌های متنوع تولید، حمایت، توزیع Ùˆ پژوهشی درباره صنایع فرهنگی Ùˆ ... کار کرد

حسینی افزود: صنایع فرهنگی هم‌اکنون در ژاپن یکی از مهمترین صنایع این کشور است Ú©Ù‡ مثلا انیمیشن «Ù…انگا» صنعت خاص ژاپنی‌هاست 

* دولت تنها باید حمایت تشویقی کند/ ورود دولت به تولید چون «Ø¯Ø§Ø±Ø§ Ùˆ سارا» به شکست Ù…ÛŒ‌انجامد 

رئیس سایت «Ø§ÛŒØ§Ù…» دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی درباره امید به دستگاه‌های دولتی Ø¯Ø± این عرصه گفت: ما نباید به دستگاه‌های دولتی امید داشته باشیم Ùˆ نباید منتظر باشیم Ùˆ باید در کنار فعالیت‌های مردمی این مطالبه را داشته باشیم Ú©Ù‡ حمایت صورت بگیرد.

ÙˆÛŒ افزود: حمایت دولت موثر است اما در این قضیه مردم مخاطب هستند Ùˆ استقبال Ù…ÛŒ‌کنند Ùˆ یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن است Ú©Ù‡ در این قضیه مشهود است البته اگر دولت وارد تولید شود مانند نمونه دارا Ùˆ سارا شکست Ù…ÛŒ‌خورد چرا Ú©Ù‡ وارد چرخه بروکراتیک Ù…ÛŒ‌شود.

حسینی ادامه داد: حمایت دولت Ù…ÛŒ‌تواند حمایت تشویقی باشد Ùˆ اگر امسال حمایت Ù…ÛŒ‌شدیم تیراژ ما میلیونی Ù…ÛŒ‌شد Ú©Ù‡ این به راحتی قابل ایجاد است Ùˆ تنها نهادهای دولتی Ú©Ù‡ سهمیه خرید کالای فرهنگی دارند Ùˆ حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی Ù…ÛŒ‌توانند وارد عرصه شوند

----------------------------------

گفت‌ÙˆÚ¯Ùˆ از سجاد اسلامیان