ماهنامه فرهنگي تحليلي راه
مطالعات بين الملل جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي
پايگاه سه زبانه شهيد آويني
داغ کن - کلوب دات کام ارسال به گوگل بوک مارک       1392 / 02 / 22 - 13:24 تاريخ انتشار 41 کد مطلب

غربت شهداي هسته‌اي در فروشگاه‌ها زير سايه راپونزل و تن‌تن! +تصاوير


حالا ديگر حداقل در فضاي مجازي همه از توليد دفترهاي تحرير ايام خبر دارند. دفترهايي كه روي جلد آنها بجاي شخصيتهاي كارتوني غربي، تصاويري از شهداي هسته اي Ùˆ يا تصويرسازي‌هايي درباره ارسال ماهواره به فضا، به دام انداختن پهباد آمريكايي، فلسطين، مختارنامه Ùˆ... نقش بسته Ùˆ آرزوي چندين ساله خانواده ها Ùˆ دلسوزان فرهنگي را تا حدودي برآورده كرده است.

اين اقدام قابل توجه Ùˆ درخور تحسين كه توسط دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقلاب انجام شده است، بيشترين مشكل پيش روي خود را بحث توزيع مي‌بيند. Ø¨Ø·ÙˆØ±ÙŠ كه علي رغم تلاش وافر توليدكنندگان اين دفترها، هنوز خيلي از مردم يا خبري از توليد آنها ندارند Ùˆ يا اينكه با سر زدن به فروشگاههاي مختلف نمي توانند اثري از آنها پيدا كنند. اما اين مشكل بيش از آنكه به بر Ùˆ بچه هاي ايام مربوط باشد ناشي از نگاه رايج در بازار لوازم التحرير Ùˆ عدم همكاري فعالان توزيع در اين حوزه است.

در اين ميان فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي كه از دو مزيت داشتم شعبه هاي مختلف در سطح شهر و كشور و همچنين مشتريان فراوان برخوردارند مي توانستند با استقبال از اين محصولات كمك شاياني به توزيع آنها كنند، اما اين اتفاق تا كنون رخ نداده است.

بعنوان نمونه «ÙØ±ÙˆØ´Ú¯Ø§Ù‡ شهروند» كه يكي از فروشگاه‌هاي زنجيره اي پر مخاطب در تهران است هنوز امكاني براي عرضه اين دفترها در فروشگاه‌هاي خود فراهم نكرده است. اما در شعبه هاي اين  فروشگاه دفترهايي با تصاوير شخصيتهاي كارتوني Ùˆ سينمايي غربي بفروش رسيده Ùˆ در دسترس خانواده ها قرار دارد.

اين در حالي است كه شنيده ها از تلاش دست اندر كاران توليد دفترهاي ايام براي توزيع آنها در اين فروشگاه زنجيره اي خبر مي دهد؛ امري كه تا كنون با موافقت همراه نشده و متاسفانه فرصت مناسب براي فروش آنها نيز رو به پايان است.

مسئولان فروشگاه شهروند، همراه بسياري از فروشگاهها Ùˆ مراكز توزيع بايد پاسخ دهند كه چرا از فروش دفترهايي كه فرهنگ انقلاب Ùˆ اسلام را ترويج مي دهند جلوگيري كرده Ùˆ در عوض لوازم التحريري كه يكي از مصداق هاي بارز تهاجم فرهنگي است را به راحتي به فروش مي رساند؟! آْيا امكان نداشت با كم كردن از كاغذبازي‌هاي اداري Ùˆ سر ندواندن اين طرح در پيچ Ùˆ خم مكاتبات كاري كرد تا باربي Ùˆ اسپايدرمن Ùˆ ديجيمون همكلاسي كودكان ما نباشند؟

تصاوير زير تنها تعدادي از جلد دفترهايي است كه در فروشگاه شهروند به راحتي بفروش مي رسند